Dzięki zastosowaniu elementu ruchomego wspornik ten można stosować do grzejników prostych oraz łukowych o promieniu gięcia do 15°. Wspornik mocowany jest pomiędzy rurki grzejnika o średnicy od Ø20 do Ø22, gdzie odległość między krawędziami rurek wynosi od 10 do 14 mm.